Only R  – en beskrivning av några projekt

 

 

Landskapsregering på Åland och Östersjöfonden

Skapa förutsättningar för en mötesplats där ”alla” initiativ runt Östersjön kan mötas med konkreta dialoger som genererar handlingskraftiga resultat för en bättre Östersjö.

 

Preem

Stöd och rådgivning i utvecklingen av uppförandekod med tillhörande uppföljningsverktyg och arbetsmetoder bl a specifikt kopplade till lagen om hållbarhetskriterier.

 

WWF och IKEA

Projektledare för Climate Positive. Ett klimatprojekt där WWF tillsammans med IKEA visar på möjligheterna att bl. a genom information och nya produkter och tjänster skapa förutsättningar för kunderna att förändra sin livsstil så att den blir mer klimatvänlig.

 

Nobina

Stöd och utveckling av det befintliga miljö och hållbarhetsarbetet. Bl a fungerar Only R som bollplank åt ledningen kring utvecklingen av CSR inom koncernen samt under en period som tf Miljöchef.

 

Bravida

Analys kring miljö och hållbar utveckling med utgångspunkt i GRI för att se hur CSR arbete skall struktureras och genomföras samt kommuniceras.

 

Gröna Lund

Analys kring miljö och hållbar utveckling som leder till handlingsplan för att ytterligare stärka det pågående arbetet och samtidigt stärka varumärket.

 

IL Recycling

Genomförande av en hållbarhetsanalys samt workshop för ledning och utbildning av delar av personalen på huvudkontoret. Analysen ledde till en nutidsbild av var och hur man inom IL ska sätta in resurser. Ledningens workshop är en del i arbetet med värderingsgrunden där varumärket även ska innehålla hållbar utveckling. Framställning av uppförandekod och integrering i befintliga ledningssystem av uppföljning etc kring inköp.

 

Moderator Ekoturismföreningen och Rovdjurscentrum

Moderator och samtalsledare vid två dagars seminarium om rovdjursturism.

 

Utbildningar med (CS)R som tema för bl a

Svensk direktreklam, PTK, Näringslivets miljöchefer, Styrelseakademin.

 

Referenser lämnas mer än gärna! Hör av dig!