Mattis Bergquist – en beskrivning

 

Mattis är verksamhetsutvecklingskonsult sedan 1992 bl a inom områdena miljö, hållbar utveckling och etik. Han har lång erfarenhet av stöd i processer kring hållbar affärsutveckling både för enskilda och för större grupper. Mattis fungerar som projektledare, operativt ansvarig, konsult, VD, utbildare, moderator, samtals- och processledare samt som inspiratör. Mattis är van att arbeta på alla nivåer i organisationer i både privat och offentlig sektor. Mattis är utbildad geograf, biolog och pedagog samt har utbildning inom omvärldsbevakning.  Han har kunskaper inom GRI, ISO 26 000, ledningssystem etc.

 

Inom ramen Only R fokuserar Mattis på R (Responsibility) i CSR och kopplar alltid det till kärnverksamheten hos kunderna. Han ser affären som motor för att skapa förändring. Grunden i Mattis arbete är att nå till ett hållbart samhälle snabbare. Mattis verkar alltid tillsammans med andra och sätter ihop den optimala lösningen och teamet för kunden som behövs just nu.

 

Se även Mattis BergquistSveriges Talare, LinkedID, Facebook